Edició 2023

A QUI S’ADREÇA?

Entitats jurídiques de l’economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, mutualitats, etc.)

– De nova creació (creades durant els tres anys anteriors) o que presentin noves línies d’activitat o diversificació en relació amb les activitats habituals de l’entitat

– Micropime o petita empresa: menys de 50 persones treballadores, menys de 10 milions d’ingressos anuals i de total de balanç.

Seu social a la ciutat de Barcelona i/o els projectes finançats han de repercutir a la ciutat

Independents respecte als poders públics

EN QUÈ CONSISTEIX??

Acompanyament

Financiació

Formació inicial a totes les entitats beneficiàries del programa sobre reforçament dels fons propis i estratègies per a aconseguir-ho.

Assessoraments inicials individualitzats analitzant aspectes concrets de cada entitat

En aquelles empreses on es faci aportació al capital social es farà un seguiment específic. L’acompanyament es fa a partir de la participació en els òrgans d’administració de l’empresa

Línia de finançament participatiu

– Import mínim: 3.000€
– Import màxim: 30.000€
– Termini orientatiu: 4 anys
– Possibilitat de cancel·lació anticipada sense cost
– Tipus d’interès: s’aprova a cada operació en funció del risc de la mateixa

Línia de capital social
L’import a invertir serà d’entre 10 i 30 mil euros, amb el límit màxim del 25% del total de capital social. 

DATES EDICIÓ 2023

Inscripció i selecció d’entitats

gener – juny 2023

acompanyament 

juliol – octubre 2023

Selecció entitats i financiació

novembre – desembre 2023

INSCRIPCIONS

Les empreses i entitats interessades poden inscriure’s en el formulari adjunt
Fins al 30 juny de 2023

MÉS INFORMACIÓ

 lucia@finanzaseticas.net
Lucía Gómez, responsable del programa La Colmena

TESTIMONIS ALTRES EDICIONS
"El finançament del programa es fa en forma de capital social. Enfortir els fons propis de la cooperativa ens permet créixer i tenir un balanç més sanejat"
David Guàrdia
Coordinador de projectes de Sostre Cívic