Educación crítica financiera Euskadi -

La educación financiera, más necesaria que nunca / Finantza Hezkuntza, inoiz baino beharrezkoa

La educación financiera es un término que nos ha costado entender y apropiarnos dentro de la Asociación Finanzas Éticas Euskadi. Son términos, los económicos, que dan algo de repelús antes de acercarse a ellos, algo ajeno a la sociedad, que lo considera difícil de entender, ya gestionado por las cabezas pensantes. Además, después de la crisis del 2008, nos da miedo hablar de economía, de mercados financieros… Por culpa de movimientos ajenos a la ciudadanía, hemos perdido el trabajo, se han empeorado las condiciones laborales, perdido derechos y un largo etcétera. Luego es normal que no queramos oír nada al respecto de los mercados.

Ahora mismo la situación no está mucho mejor. Llevamos tantos días en casa que hemos perdido la cuenta. No solo existe el peligro de la salud, sino que con toda certeza nos viene una crisis económica dura, que muchas familias ya están sufriendo. Estas urgencias tanto sanitarias como económicas pueden provocar muchas situaciones de riesgo, tanto en contratar servicios que pueden rozar la usura (un abuso en el interés y las comisiones que sufriríais), como en imposiciones forzadas de algunos bancos cuando solicitéis medidas que el gobierno ha aprobado para afrontar la crisis.

Creemos también, tal y como hemos podido ver durante el confinamiento en Finantzaz Haratago, que hay una preocupación por conseguir un sistema financiero ético y justo. Durante estos días, una media de 50 profesores y profesoras se han formado en finanzas éticas y microfinanzas, más de 180 alumnos y alumnas se han interesado en los riesgos del sistema financiero, y sobre todo más de 150 personas se han conectado, desde todo el mundo, para conocer sobre alternativas éticas al sistema financiero a lo largo del 1er foro internacional sobre las finanzas éticas y alternativas. Por eso creemos que es momento de resaltar la importancia de la educación financiera crítica.

Y no es que desde la asociación queramos convenceros e imponeros que sí es necesario reflexionar sobre estas creencias, y cultivar la educación financiera de la ciudadanía. Por ello vamos a lanzar una campaña informativa llamada “no es así” que pretende informar y aclarar posibles situaciones de riesgo en esta situación. Esto no significa que tengamos que sacarnos la carrera de economista, pero si que tenemos que estar alertas a los posibles abusos a los que podemos estar expuestos:

• Primero de todo, ante las urgencias económicas, estar prevenidos ante créditos rápidos. A raíz de un estudio que publicaremos cuando la situación de alarma pase, hemos visto que el desconocimiento de las cláusulas de los contratos, ante una situación de impago, puede generar deudas muy grandes.
• Hay que prestar atención cuando vayamos al banco para pedir cualquier ayuda. Nos está llegando información sobre imposición de productos extra cuando se van a solicitar, aprovechando la urgencia de las personas que lo solicitan.

Tener una buena educación financiera es estar alerta ante estas situaciones, y tanto desde la Asociación Finanzas Éticas Euskadi como desde EAPN Euskadi vamos a estar alertas. A medida que vayamos estudiando la información, vamos a intentar sistematizarla y compartirla para prevenir. A la vez, vamos a intentar buscar una herramienta para recoger estas incidencias, para poder hacerlas públicas. Porque el sistema financiero debe de estar al servicio de las personas, y no las personas sometidas por el mismo.

========================

Finantza Etikoak Euskadi Elkartearen barruan ulertzea eta jabetzea kostatu zaigun terminoa da finantza-hezkuntza. Terminoak dira, ekonomikoak, haiengana hurbildu aurretik aldrebeskeria pixka bat ematen dutenak, gizartetik kanpoko zerbait, ulertzen zailtzat jotzen duena, buru pentsatzaileek jada kudeatua. Gainera, 2008ko krisiaren ondoren, beldurra ematen digu ekonomiaz hitz egiteak, finantza-merkatuez… Herritarrengandik kanpoko mugimenduen erruz, lana galdu dugu, lan-baldintzak okertu dira, eskubideak galdu dira eta abar luze bat. Gero normala da merkatuei buruz ezer entzun nahi ez izatea.

Oraintxe bertan egoera ez dago askoz hobeto. Hainbeste egun daramagu etxean, kontua galdu dugula. Ez bakarrik osasunaren arriskua existitzen dela, baizik eta ziurtasun osoz krisi ekonomiko gogorra datorkigula, familia asko jada sufritzen ari direla. Larrialdi sanitario eta ekonomiko horiek arrisku-egoera asko eragin ditzakete, bai lukurreria urritu dezaketen zerbitzuak kontratatzean (gehiegikeria bat zuen interesean eta jasango zenituzketen komisioetan), bai banku batzuen inposaketa behartuetan, gobernuak krisiari aurre egiteko onartu dituen neurriak eskatzen dituzuenean.

Uste dugu, halaber, Finantzaz Haratago konfinamenduan ikusi ahal izan dugun bezala, finantza-sistema etiko eta justu bat lortzeko kezka dagoela. Egun hauetan, batez beste 50 irakaslek prestakuntza jaso dute finantza etikoetan eta mikrofinantzetan, 180 ikaslek baino gehiagok interesa agertu dute finantza-sistemaren arriskuetan, eta, batez ere, 150 pertsona baino gehiago konektatu dira mundu osotik finantza etikoei eta alternatibei buruzko nazioarteko lehen foroan finantza-sistemari buruzko alternatiba etikoei buruz jakiteko. Horregatik uste dugu finantza hezkuntza kritikoaren garrantzia nabarmentzeko unea dela.

Ez da elkarteak konbentzitu eta inposatu nahi izatea beharrezkoa dela sinesmen horiei buruz hausnartzea eta herritarren finantza-hezkuntza lantzea. Horregatik, informazio-kanpaina bat abiatuko dugu, “Ez da horrela” izenekoa, egoera horretan egon daitezkeen arrisku-egoeren berri emateko eta horiek argitzeko. Horrek ez du esan nahi ekonomistaren karrera atera behar dugunik, baina erne egon behar dugu egon daitezkeen gehiegikeriei buruz:

  • Lehenik eta behin, larrialdi ekonomikoen aurrean,  kreditu azkarren aurrean prebenituta egoteak, alarma-egoera pasatzerakoan argitaratuko dugun azterlan baten ondorioz, ikusi dugu kontratuetako klausulak ez ezagutzeak, ez-ordaintze egoera baten aurrean, zor oso handiak sor ditzakeela.
  • Arreta jarri behar da bankura joaten garenean edozein laguntza eskatzera. Aparteko produktuen ezarpenari buruzko informazioa iristen ari zaigu eskatzera doazenean, eskatzen duten pertsonen premia aprobetxatuz.

Finantza-hezkuntza ona izatea egoera horien aurrean erne egotea da, eta bai Euskadiko Finantza Etikoen Elkartea bai EAPN Euskadi erne egongo gara. Informazioa aztertu ahala, sistematizatzen eta partekatzen saiatuko gara, aurrea hartzeko. Aldi berean, gorabehera horiek jasotzeko tresna bat bilatzen saiatuko gara, publiko egin ahal izateko. Finantza-sistemak pertsonen zerbitzura egon behar duelako, eta ez haren mende dauden pertsonen zerbitzura.

+info:

http://www.eapneuskadi.org/

Kontsumobide