L’Ajuntament d’Arbúcies i la Fundació Finances Ètiques han signat un conveni de col.laboració amb l’objectiu de desenvolupar un Fons municipal per a la promoció i el foment de l’Economia Social i Soli

OBJECTIU

Estimular la capacitat ciutadana de desenvolupar empreses amb impacte social, econòmic i mediambiental a través de:

1. PRÉSTECS REINTEGRABLES per donar resposta a necessitats de finançament no resoltes al mercat bancari

2. CAPITAL SOCIAL I SEGUIMENT EMPRESARIAL orientats a generar valor social, econòmic i ambiental


QUI POT ACCEDIR
 • Entitats jurídiques d’economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, mutualitats, etc.)
 • De nova creació o que presentin noves línies d’activitat. També entitats que hagin patit l’impacte negatiu de la pandèmia Covid-19.
 • Amb seu social a Arbúcies i/o que els projectes finançats tinguin impacte al municipi
 • Sectors econòmics prioritaris: sistemes de benestar social, com serveis sociosanitaris, habitatge social, microcrèdit
  assistencial; Eficiència energètica i energies renovables: aïllament tèrmic d’immobles, energia solar fotovoltaica, eòlica, etc; Economia circular i mediambiental: gestió de residus, reciclatge de matèries primeres, gestió forestal, etc; Agricultura de proximitat i ecològica (també la comercialització); Comerç just i solidari
CRITERIS DE VALORACIÓ
 • Viabilitat econòmica
 • Capacitat retorn del préstec
 • Mínim autofinançament
 • Sol·licitud de finançament proporcionada
 • Perfil de l’equip de persones que impulsen el projecte
 • Permisos i llicències necessàries

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
 • Formació col·lectiva de totes les entitats
 • Acompanyament amb sessions individuals presencials o en línia.
 • Assessorament sobre instruments de finançament adequats en cada cas
 • En cas de fer ús d’aportacions al capital, la Fundació podrà utilitzar el fons per incorporar-se com a sòcia de l’entitat

MÉS INFORMACIÓ