Aquestes son les entitats sòcies de la Fundació Finances Ètiques Catalunya