Fons de Crèdit Municipal per finançar projectes i empreses d’economia social i solidària

 

L’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Finances Ètiques i Fiare Banca Etica van signar un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de nous projectes i empreses d’economia social i solidària amb impacte a la ciutat de Barcelona. Gràcies a aquest nou marc de col·laboració, es va poder crear un Fons de Crèdit Municipal per garantir l’accés a finançament a empreses, projectes o entitats d’Economia Social i Solidària. Aquest acord es va materialitzar amb l’obertura, d’una línia de finançament específica, per valor d’1 milió d’euros, destinada a finançar projectes de nova creació i noves línies d’activitat per part de les entitats d’ESS a qui seria difícil accedir a finançament a través dels instruments ordinaris, una línia que disposava de 100.000€ de l’Ajuntament de Barcelona per cobrir la possible morositat que es pogués derivar del fons.

Per tal de fer front a les necessitats de finançament provocades per la pandèmia de la covid-19, es va signar una addenda al conveni per mitjà de la qual l’Ajuntament va aportar 200.000€ més de cobertura per ampliar la línia en 2.000.000 d’euros, i es va permetre l’accés al finançament també a entitats perjudicades econòmicament per la situació de pandèmia.