El finançament propi de l’ESS

  |   By  |  0 Comments

La Fundació publica un estudi sobre «El finançament propi de l’Economia Social i Solidària». En aquest s’analitzen les fonts de finançament propi que té el sector, i s’hi donen dades del nivell de patrimonialització, i de fórmules de captació i oferta que serien aplicables al nostre país.

L’objectiu del treball realitzat és aconseguir que creixi el capital social de cooperatives, empreses d’inserció, centres especials i societats laborals del món de l’Economias Social. El creixement d’aquest capital ha de ser un impuls per créixer, aprofitant l’onada d’interès que desperta l’ESS -cada cop més- entre la ciutadania i les administracions públiques. Per això l’estudi presenta també una anàlisi sobre la predisposició de les persones part o properes al sector a participar en fórmules de finançament de fons propis i un ventall de bones pràctiques a nivell internacional.

Participa en l’estudi sobre noves eines pel finançament de l’ESS

  |   By  |  0 Comments

Un dels objectius de l’estudi és conéixer el suport ciutadà que tindria la posada en marxa de nous instruments de finançament per a l’Economia Social i Solidària (ESS), per això et proposem que participis contestant aquesta enquesta.

La Fundació i la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament, estem conduint un estudi sobre les necessitats i oportunitats per a finançar el creixement de l’ESS. Per delimitar un àmbit geogràfic de referència, la recerca l’estem realitzant a Catalunya i concretament a la ciutat de Barcelona on l’ESS gaudeix d’un gran dinamisma i una àmplia acollida entre la ciutadania.

Durant el desenvolupament de l’estudi hem detectat que el crèdit és una forma de finançament que no pot resoldre el conjunt de les necessitats financeres de l’ESS. Sovint emprenedors socials i col·lectius que comencen des de zero, altres vegades cooperatives que es reinventen amb nous projectes, o empreses que es transformen en cooperatives tracten de resoldre amb préstecs necessitats que realment són de capital social. Això comporta dificultats tant per elles com per a les entitats de finances socials a les que els és difícil donar resposta.

Per això, en l’estudi hem analitzat diversos projectes a nivell internacional que tracten de donar resposta a aquestes situacions: crowdfundings d’inversió, fons d’impacte social, fons de garanties i avals, emissions de títols participatius, ajuts reintegrables, etc.

Seria possible posar en marxa aquests instruments al nostre territori? nosaltres creiem que sí i el que volem és validar si la gent que vivim els valors de l’ESS estaríem disposats a invertir amb un mínim de retorn en projectes d’aquest tipus. Per això ens dirigim a tu i et preguntem si destinaries una part dels teus estalvis a fer créixer l’ESS. Si ens vols ajudar, et demanem que ens responguis a aquesta enquesta abans del proper 28 de novembre.

Participa aquí: ENLLAÇ A L’ENQUESTA